Disclaimer

Disclaimer
Copyright © 2011 ARTECA NEDERLAND B.V.
Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Alle informatie op deze website worden merkrechtelijk, auteursrechtelijk en beeldrechtelijk beschermd.
Dit geldt voor alle informatie, zoals teksten, lay out, foto´s etc. Het is niet toegestaan om deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arteca Nederland B.V.

Inhoud:
De inhoud en informatie van deze website is zorgvuldig samengesteld en ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Arteca Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die mens of producten zouden kunnen lijden door gebruik van deze informatie.

Aansprakelijkheid:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Arteca Nederland B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Arteca Nederland B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Arteca Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Arteca Nederland B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Arteca Nederland B.V.

Verantwoordelijkheid:
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Arteca Nederland B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.